תגית: תכנון עירוני

חנויות כפרחים

אם העיר היא מערכת אקולוגית, האם החנויות הן הפרחים?