תגית: פח

השקית שמאחורי

מחשבה קטנה על שקיות, נוריות וצילומים