תגית: כושר כיסוי

להאיר מעגל

כושר הכיסוי של עדשת מצלמה מבטא את יכולתה של העדשה להטיל קרני אור באופן שווה לכל אורך הפרייים. במצבים בהם לעדשה כבר אין כושר כיסוי ייראו בפינות הפריים החשכות הממסגרות את הצילום במעין מעגל כהה.