תגית: יממה

את יהודה חופשי

יש משהו עגול, לא מועט ולא מרובה בחמש דקות

אולי כמטפורה ליחידת זמן מודלורית. חמש דקות בתחילתו של יום, בקולאז' המחשבתי של לפני הקפה, לפני ההתארגנות המערכתית וההערכות לקראת, חמש דקות שאני מבטיח אך מתקשה להקדיש, הזרע המקדד בתוכו את האפשרויות הגלומות ביום שמתחיל. זוהי יחידת זמן מתומצתת ומכאן כוחה, המאפשרת הכרזה אינטימית המיועדת להזכיר לי אנה פני ומדוע, […]