כל הזכויות והאחריות על התכנים היא של יוצרי התכנים בלבד. כל זכויות היוצרים בתכנים המקוריים של בעלי הבלוגים האישיים המתפרסמים באתרים האישיים שלהם, שמורות לבעלי הבלוגים האישיים עצמם (אלא אם כן מדובר בתכנים מקוריים כאמור, שהזכויות לגביהם הועברו בשלב כלשהו על ידי בעלי הבלוגים האישיים עצמם לצדדים שלישיים). בכל מקרה, באחריותם הבלעדית של בעלי הבלוגים האישיים לוודא שהם אכן רשאיים מבחינה חוקית לפרסם את כל התכנים מסוג כלשהו שהם מפרסמים בלוגים האישיים שלהם. פניות בעניין שימוש בתכנים המתפרסמים באתרים האישיים או כל שאילתה תקשורתית אחרת, יש להפנות ישירות לבעלי הבלוגים האישיים.

אתר "אנטייטלד" לא יעלה כל טענה לזכויות יוצרים בחומרים המתפרסמים באתרים האישיים בשל עצם הפרסום כאמור.
קישורים חיצוניים הינם למטרות רפרנס בלבד. אנטייטלד אינו אחראי על התכנים של קישורים חיצוניים.

הזכויות על כל התכנים המתפרסמים באתר "אנטייטלד", למעט התכנים המתפרסמים בבלוגים האישיים, אך כולל את כל מרכיבי העיצוב והממשק המיושמים באתר "אנטייטלד" שמורות לצוות אתר "אנטייטלד"בלבד.
בציטוטים והפניות לאתר יש לציין את שמו וכתובתו "אנטייטלד" http://untitled.org.il.
כדי למנוע ספק, האמור לעיל לא חל על מערכת ניהול התוכן "וורדפרס" עליה מבוסס אתר "אנטייטלד". כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, במערכת ניהול התוכן "וורדפרס" שמורות במלואן ליוצריה.

מובן מאליו, אך יש להזכיר ש… צוות אתר "אנטייטלד", בעלי הבלוגים האישיים, ונותני החסות של אכסון האתר, מחויבים לנהל את הפעילות המתבצעת באתר "אנטייטלד" ובבלוגים האישיים במסגרת החוק הישראלי, ולשתף פעולה עם הרשויות בישראל במקרה שהחוק מחייב זאת, לרבות על פי הוראת צו בית משפט.

אין להשתמש בגופן Redial בשום צורה ללא רישיון.