גירסה 1.0 (יהודי נודד) — 2009

גירסה 2.0 (סחלב) — 2010

גירסה 2.5 — 2011

גירסה נוכחית: 3.0 (כלנית) —

גירסה נוכחית: 3.0 (כלנית) —