את הילה שאלתיאלי

בית לבן

כאן איזור הקוֹמֶנְטַצְיָה…