מסילת רכבת ועצים

מסילת רכבת ועצים

כאן איזור הקוֹמֶנְטַצְיָה…