חלק מעבודה שנעשתה בעקבות הסיפור המזעזע של רוז פיזם

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?