בהשראת "פרנקנשטיין" של מרי שלי

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?