בהשראת "פרנקנשטיין" של מרי שלי

כל תגובה מקרבת את הגאולה…