גן עדן נוסח ישראל / גן עדן נוסח אוסטריה

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?