יכולתי להספיק כל-כך הרבה

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?