יכולתי להספיק כל-כך הרבה

כל תגובה מקרבת את הגאולה…