את ראומה חיות

Armed, 2014

Reuma Chayot - Armed, 2014 - ראומה חיות

פורסם לראשונה ב־15 באוגוסט 2016

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?