אבנר פינצ׳ובר, לילה, 2016, רישום דיגיטלי | Avner Pinchover, Night, 2016, Digital Drawing

כל תגובה מקרבת את הגאולה…