תולדות התותים בקצרה

היפים שמים למעלה, למטה זה כל הרקובים.

בתמונה:

תותים, שמן על בד, אפריל 2002

הקערה של התותים, צילום, מרץ 2016

מי שמגיב מגניב!