צוטט ע"י

שפה: מי הוא נאמן?
כל שרי המערך זכו או הפסידו על פי נאמנותם לראש הממשלה. "נאמן" הייתה המילה בפוליטיקה הישראלית ב-99'. אבל, מי היה "נאמן" בעברית שקדמה לישראלית? את מי חז"ל הגדירו "נאמן"? את מי שמילא את חובתו ועישר (מעשר) את תבואתו ואת פירותיו, ועל כן מותר לקנות ממנו או לאכול אצלו. ראה "הלכות מעשר" של הרמב"ם: "הרי זה נאמן על פירותיו לומר: מעושרין הן".
בעוד 'הנאמן הפוליטי' הינו כמעט משרת או נתין, הנאמן של חז"ל אינו נאמן לאדם אחר, אלא קודם כל לחובותיו המוסריות או הדתיות. חובות אלה מהוות את העצמי שלו. ומרגע שהוא נאמן לעצמו, הוא נאמן עלינו.

— אדם ברוך, "סדר יום", הוצאת כתר, 2000, עמ' 26

כל תגובה מקרבת את הגאולה…