חובת הלבבות

יש אנשים שהולכים ומותירים אחריהם בהליכתם שובל של עלי שלכת.
וזה קושר את נפש האדם בנפש העצים.
יש מקומות בהם השמש לא שוקעת לגמרי, מצב של זריחה מתמשכת.
ונפש האדם נקשרת באור.
ויש שעות שהנפש נקשרת, ללא סיבה.

☼ עוד מאת מיכל טורנובסקי ← לצעֵר פנים

הערה, ביקורת, פרשנות - הכל הולך…