ללא כותרת (יפו), דצמבר 2015

ללא כותרת (יפו), דצמבר 2015, דוד עדיקא | Untitled (Yafo), December 2015, David Adika

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?