חורף 2016

איציק רנרט, חורף 2016 | Itzik Rennert, Winter 2015

חלקם איבדו יד, עין או רגל, חלקם אם או ילד, סב, דוד או אחות. היו שאיבדו את ביתם, אחרים את כסות גופם. מי שברחו משרפה מצאו את מותם בטביעה, מי שנמלטו מאש נחנקו במים הגדולים. הם נעו ונדו, מותשים כרוחות רפאים בשממה, השתרכו בדרכים עירומות, מחפשים חיים או מוות, פניהם חתומים וליבם משותק. את השנאה נצרו כפרח יהלום ארור.

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?