יהודית, (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

מי שמגיב מגניב!