יהודית, (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?