יהודית, (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

אולי יש לך משהו להגיד בעניין…