בוער, 2015

Itzik Rennert, Burning, 2015, Digital Media | איציק רנרט, בוער, 2015, מדיה דיגיטלית

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?