חנוך, (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

הערה, ביקורת, פרשנות - הכל הולך…