חנוך, (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

כל תגובה מקרבת את הגאולה…