חנוך, (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

כאן איזור הקוֹמֶנְטַצְיָה…