עוד לא שם הווידאו הזה

הסתכלתי בתאריך, צילמתי אותו בלילה של השלושים בספטמבר אלפיים וארבע עשרה, ומאז שעות ושעות ושעות של עריכה מייגעת וחיתוך והאצה וחיבור והאחדה והאטה והוא לא מגיע לשם. וחשבתי שאני יודעת בדיוק מה צריך לקרות, אבל טעיתי וזה עוד לא שם. השעות האלו שאין לי, כל שניה מהן אין לי. וזה מרתיח.

 

תגיד/י את זה…