Einat Arif-Galanti, Summer Vacation | עינת עריף-גלנטי, חופש גדול

"Don't be fooled by the rocks that I got

I'm still, I'm still Jenny from the block"

(Jennifer Lopez)

עמדתי היום במרפסת. בולבול בילבל מימיני, מקפצץ על האילנתה, עד שעצר להתנקות ופרש את הכנף, הסתכל קצת לצדדים ואז עף.

חופש גדול אחד הייתי בת אחת עשרה וכך גם יעל החברה שלי שגרה בדיוק מתחת. גרנו בבלוק מס' 17 כניסה ב', אני קומה שלישית והיא שניה. אפילו נולדנו בהפרש של עשרה ימים. היינו שולחות אחת לשניה פתקים עם חוט קשור לסורגי המרפסות, למרות שכל הזמן היינו יחד.

בערבי הקיץ היינו מוציאים את הכלוב עם התוכים למרפסת. הם היו מפטפטים והציפורים של השכונה היו באות לדבר איתם בקולי קולות.

יום אחד ירדתי למסיבת יום ההולדת של יעל, הבאתי לה במתנה צילום של נעל. אפילו יצאתי למרפסת שלה לרגע ומעולם לא הצלחתי להזכר אם שמעתי ציוצים מעליי או לא, שעתיים אחר-כך כשעליתי הביתה הכלוב היה ריק.

 

אולי יש לך משהו להגיד בעניין…