ללא כותרת

Tamar Latzman, Untitled | תמר לצמן, ללא כותרת

כל תגובה מקרבת את הגאולה…