ללא כותרת

Tamar Latzman, Untitled | תמר לצמן, ללא כותרת

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?