את תמיר דוד

Dear

תמיר דוד, Dear, גואש על שקף, 24 על 30 ס"מ

גואש על שקף, 24 על 30 ס"מ

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?