Ronit Mirsky, Note | רונית מירסקי, פתק

קרה במקרה. נשבעת.

  1. 1
    יום חמישי 12.03.2015, 14:00

    :) מעניין שהוספת את ההערה בסוף. האם לדעתך זה קריטי בהבנה של הצופה את העבודה?

תגיד/י את זה…