Hospital Bedroom

  1. 1
    יום ראשון 01.03.2015, 10:04

    וואו.
    ציור מעולה. מדוייק. הכפתור בחולצה שלו כמוהו בתוך החדר. ממוקד ונלחץ, צריך ועצוב להיות בכל זה מאין ברירה. האין ויש קונטורים משאירים מקום לנשימה ופותחים נתיבים לכאב לנוע.

תגיד/י את זה…