את תמיר דוד

חור

תמיר דוד, חור, מדיה מעורבת על כותנה

100 × 103 ס"מ, מדיה מעורבת על כותנה

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?