את תמיר דוד

חור

תמיר דוד, חור, מדיה מעורבת על כותנה

100 × 103 ס"מ, מדיה מעורבת על כותנה

הערה, ביקורת, פרשנות - הכל הולך…