את מעין לויצקי

ניירות עטיפה

מעין לויצקי, ניירות עטיפה, 2014

תגיד/י את זה…