את מעין לויצקי

ניירות עטיפה

מעין לויצקי, ניירות עטיפה, 2014

אולי יש לך משהו להגיד בעניין…