את מעין לויצקי

ניירות עטיפה

מעין לויצקי, ניירות עטיפה, 2014

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?