את מעין לויצקי

ניירות עטיפה

מעין לויצקי, ניירות עטיפה, 2014

מי שמגיב מגניב!