ללא כותרת – ביטומן וסיד על קיר

ללא כותרת

מי שמגיב מגניב!