ללא כותרת – ביטומן וסיד על קיר

ללא כותרת

כאן איזור הקוֹמֶנְטַצְיָה…