כשאבריא, תבוא?

כשאבריא,תבוא?

 

כל תגובה מקרבת את הגאולה…