כשאבריא, תבוא?

כשאבריא,תבוא?

 

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?