החדר אוכל הישן, קיבוץ כפר גלעדי, 2012

כל תגובה מקרבת את הגאולה…