החדר אוכל הישן, קיבוץ כפר גלעדי, 2012

כאן איזור הקוֹמֶנְטַצְיָה…