את ליה אופיר

She never looked nice

"She never looked nice. She looked like art, and art wasn't supposed to look nice; it was supposed to make you feel something."
– Eleanor & Park, Rainbow Rowell

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?