את הילה שאלתיאלי

אור ראשון

כאן איזור הקוֹמֶנְטַצְיָה…