את הילה שאלתיאלי

אור ראשון

אולי יש לך משהו להגיד בעניין…