ללא כותרת, 2003

ללא כותרת, 2003

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?