את דורון אלטרץ

באר אורה 2013

כל תגובה מקרבת את הגאולה…