פריסקופ, 2006

פריסקופ

עבודה משותפת עם קובי רוטנברג.

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?