דבר ישן יותר

לא יודעת, אומרים שאין דבר ישן יותר מהעיתון של אתמול.

נראה לי שאין ישן יותר מהמגזין של שנה שעברה.

כל תגובה מקרבת את הגאולה…