בגיל שלוש ושלושים הפסקתי לפחד

כאן איזור הקוֹמֶנְטַצְיָה…