בגיל שלוש ושלושים הפסקתי לפחד

כל תגובה מקרבת את הגאולה…