בגיל שלוש ושלושים הפסקתי לפחד

אולי יש לך משהו להגיד בעניין…