את אורי גרשוני

אפיטף (מתוך: השמש של אתמול)

תגיד/י את זה…