את אורי גרשוני

אפיטף (מתוך: השמש של אתמול)

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?