ויהי ערב ויהי בקר יום אחד

כל תגובה מקרבת את הגאולה…