ללא כותרת (שני לבבות)

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?