ללא כותרת, רישום בעט ודבק אפוקסי

כאן איזור הקוֹמֶנְטַצְיָה…