שאריות של תאים שחורים

כל התורה על רגל אחת אמר רבי טרפון בזמן הקידוש כי אין מרבין בשעת תענית וכולנו מסובין בבית מדרש של מעלה ובעולם הזה מי שנולד בשבת יש לו חלק בעולם הבא וכל מי שיבקר באוהלה של תורה ביום חול צריך לומר בזמן שחרית תם ונשלם שבח לבורא עולם והרי מלך מלכי המלכים תובב"א חכמת הנסתר זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא נידה דהורייתא ולחם התמיד אלוהי צבאות ישראל על מזבח התפילה אין משום חשש תבל ושמיטה בסיעתא דשמיא כדי לא לבטא את השם המפורש של אבני החושן בבית מקדש של מעלה בגימטריא תורת השם תמימה השם איז היר השם איז אבריוור משיח משיח משיח אוי אוי אוי אוי אוי אוי אנוכי השם ולא יהיה שלמה המלך במצווה שעומדת לעד ואל תעבור בה עבירה של אל תעשה דבר תורה אינו עושה אלא מה שנצטוה כי כיפור דוחה כיפור כמדרש חז"ל ואין משיחין בשעת הסעודה ובני עליון יושבין בבית הכנסת ועוסקין בקריאת שמע וברכותיה יתברך שמו מגן אבות זכותו יגן עלינו תורת השם תמימה צור ישראל וגואלו החפץ חיים חי וקיים אתה תנחל בכל הגויים ושמירת הלשון אלא הכל חייבים להתענות בעבודה זרה ריבון העולמים חבל נחלתנו בחמישה חומשי תורה תפילין מזוזות פסוקי תהילים ותפילות שבת מחמת התענית ומותר או אסור כי אין מוקדם או מאוחר בתורה ונשמרתם מאד לנפשכם כי בני עליון כולכם וידבר ה' אל משה לאמר שאלת חכם קידוש לשם שמיים שוכן המרומים מי שאמר והיה העולם תרי"ג מצוות ויראת שמיים לנר התמיד ונר להבדלה מקרב את הגאולה בכותל הגדול והקטן ונאמר אמן במעמד הר סיני ובחופתה תהא נסתרת ביום טהרתה מאש התמיד ללא סייגים וחוק הוא לעולם דיברה התורה בלשון הרע בשבת המלכה אמר רבי חנינה אעשה כדברי הבורא יתברך שמו ויש שבזמן ברכת כוהנים של לוי ייבדל לחיים ארוכים וישראל רחמנא ליצלן נדרש עשירי למניין גילוי עריות מנחה והדיוט בסוכות עד שבא רבי טרפון ויצא ביד רמה וזרוע נטויה כי הושבתי את בניי בסכך לנצח נצחים ובמצוות עם האושפיזין תם רשע ושאינו יודע שיח סוד לפי המשנה ברורה אין חנוכה געלט חוץ מיראת שמיים כי אני שיכור ולא מיין שיכור אני מעבודת הקדוש ברוך הוא בדברי התנאים ללא שעטנ"ז וה' הוא האלוהים ה' הוא האלוהים שכבת זרע אסור בתכלית האיסור יתברך ויתגדל שמי רבה בבא קמא יעלה לתורה החזן הגדול והנורא אחרי הרופרופ של בעל הקורא ישיר את הניגון ומטעמים שאין דבר העומד בפני פיקוח נפש אלא חרש שוטה וקטן אוחזין בטלית ואסור לטלטלו ללא ציצית כי כה עשו חכמינו למען ייטב לך והארכת ימים לפי בית שמאי מעלת כבוד תורתו דהרב שליט"א ה' ישמרו וינצרו בכותל במניין ותיקין אין קידוש של שמע ישראל כי אשת איש שבע ברכות ועונג שבת דוחים שבת וכיבוד אב ואם שעשה ניסים לאבותינו ברוך אתה יי המוציא לחם מי שבירך כיפה עם סרט מחלל שבת בפרהסיה ויהי מקץ שבע שנים אחרי מות קדושים כי לכל העם בשגגה ואל תסתכל לעצמך בבולבול שאפילו אברהם אבינו בערוות אשתו לא הסתכל ואין כאן המקום להאריך.

☼ עוד מאת אברהם קורנפלד ← עבודה פיסית

 1. 1
  טליה
  שבת 29.09.2012, 12:45

  גאוני!
  אתה הצלחת לשלוף את זה מהתאים השחורים או שנעזרת בפיקסלים שחורים גם?

 2. 2
  שבת 29.09.2012, 13:52

  תנקס @טליה. כתבתי מתוך התאים האפרורים ואז בסוף עשיתי השלמות מתוך הווב. בעיקר תוספות של שמות הקב"ה מויקיפדיה: http://bit.ly/SVoofi
  אבל רק שתדעי שפעם ידעתי לדקלם את כל התורה בעל פה. בחיי.

 3. 3
  שפרה
  יום ראשון 30.09.2012, 12:39

  גמרת אותי מצחוק.
  בהתחלה עוד אמרתי לעצמי- אוי, הוא התבלבל, זה בכלל לא היה רבי טרפון…
  ואז תפס אותי פרץ צחוק אדיר שלא נרגע עד הסוף המטריד.
  כל הכבוד.

 4. 4
  אבירם מאיר
  יום ראשון 30.09.2012, 16:54

  וואוו!

 5. 5
  יום ראשון 30.09.2012, 21:45

  מעניין שם בפנים

 6. 6
  יום שלישי 02.10.2012, 23:01

  מעולה.
  ובבניין ציון ננוחם שם ויפת לפת בגד כפת.

 7. 7
  יום רביעי 03.10.2012, 8:26

  @עינת – לא הבנתי…

 8. 8
  יום רביעי 03.10.2012, 12:23

  רק השורה הראשונה. השאר נונסנס.

 9. 9
  יום רביעי 03.10.2012, 12:24

  התייחסתי לתגובה שלי, לא לטקסט

 10. 10
  יום רביעי 03.10.2012, 12:35

  ;-)

 11. 11
  יום שלישי 09.10.2012, 16:24

  בור סוד שאיבד טיפה?

 12. 12
  יונתן
  יום ראשון 21.10.2012, 12:13

  ולית דת ולית דין ואין שופך בליל מילין אלמלא בא בתורת השי"ת ולא שם פסיק ולא פסיקין אלאמלא ידע הכל מבפנין.

כאן איזור הקוֹמֶנְטַצְיָה…