הר התרבות

מתוך פרסום בהארץ.
התרבות הישראלית זכתה סוף סוף לדימוי – הר תרבות – מצבור האשפה במרחק של דקה מהמקור.
מפעל התרבות הישראלי בדימוי אחד ממצה.
המפגע האקולוגי הכי גבוה, ההר הכי נמוך.
איזו בדיחה, כמה עצוב שזו לא בדיחה.

כל תגובה מקרבת את הגאולה…