הר התרבות

מתוך פרסום בהארץ.
התרבות הישראלית זכתה סוף סוף לדימוי – הר תרבות – מצבור האשפה במרחק של דקה מהמקור.
מפעל התרבות הישראלי בדימוי אחד ממצה.
המפגע האקולוגי הכי גבוה, ההר הכי נמוך.
איזו בדיחה, כמה עצוב שזו לא בדיחה.

תגיד/י את זה…