צוטט ע"י

להיות טפיל משמעו לאכול אצל שולחנו של אחר. להיות טפיל משמעו להסיט מזון, כסף או אנרגיה, כל חומר, מיעדו המקורי. אבל הטפיל אינו גנב או נוכל. הפונדקאי יוצר תנאים המזמינים את הטפיל להתקרב, במפורש או במובלע. הפונדקאי אינו משמש קורבן לטפיל, אלא בית עבורו. בביתו של הפונדקאי, על הטפיל להיות מנומס ושקט. נראות רבה מדי עלולה להיות קטלנית. במקביל, חייב הטפיל לדעת מתי לאכול ומתי ללכת.

— Le Parasite—Michelle Serra
 1. 1
  יום שישי 06.07.2012, 13:53

  לאכול אצל שולחן של האחר הוא אינטרקציה ביולוגית הנקראת Commensalism – http://en.wikipedia.org/wiki/Commensalism
  ואפילו בספרדית Comensales היא מילה גבוהה המתארת סועדים יחדיו בשולחן אחד.

  במצב של Parasitism – טפילות, הטפיל בפרוש מזיק לפונדקאי.
  לא משנה עד כמה רדום, צנוע או "מנומס" יהיה, טפיל חי על חשבון וגורע ממאזן הפונדקאי.

  טפיל לא יודע מתי לאכול ומתי ללכת. אם נותנים לו, הוא מכלה את מקורות המזון והורג את הפונדקאי גם על חשבון השרדותו שלו. זה לא מתוך רוע, כי לטפילים בטבע אין מוסר.
  בצד המתאפורי, לטפילים האנושיים יש מוסר, רק שהוא יכול להיות מוסר שונה מזה שלנו המתבוננים באינטרקציה.

  שבת שלום!

כל תגובה מקרבת את הגאולה…