HOW TO END A REVOLUTION

  1. 1
    מורן שוב
    יום שלישי 13.03.2012, 5:01

    זה מזכיר לי תמונה שאני נורא אוהבת שחוזרת לפחות בשני סרטים שאני מכירה – אבל שווה לתחקר ולמצוא אם ובאילו עוד סרטים: פעם אחת ב"רומא" של פליני – שם רואים אישה וילדה, הולכות יד ביד – ולכל אחת קצב משלה – והילדה צריכה להספיק ולהזדרז מלא צעדים כדי להשלים את אלו של האשה. פעם שניה ב"הכלה לבשה שחורים" של טריפו – שם ילד אוחז ביד של אמא שלו שמובילה אותו מהגן הביתה – וכל כמה שניות הוא מדלג כמעט במקום כדי להשאר בטווח האחיזה שלה. בשתי התמונות, כמו כאן – ההתנהלות והקצב של מבוגרים וילדים על אותו מרחב הוא שונה.

כל תגובה מקרבת את הגאולה…