שירת הנוסע המתמיד

שירת הנוסע המתמיד

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?