טרמינל סמת'ינג ספיישל

****

רוּחַ כְּבֵדָה וְאָנִי חָש מְעוּנָן חֶלְקִית עַד בָּהִיר עִם עַלִיָה קִיצוֹנִית בַּלָחוּת. נִקְנֶה בָּית בְּבֶּרְלִין בְּמֶחִיר סָמְתִ'ינְג סְפֵּיישֶל בְּמֵרְכָּז הַעִיר כַּכָה בִּשְבִיל הַנְשָמָה. אֶת הַכָּבוֹד הַאָבוּד שְאַבָד בַּטֶרְמֶינָל תַּשִיב שֶמֶש עַוְועָיִם וּתִּגְעָר עַד שְיִהְיֵה חַם וּמַסְעִיר סָמְתִ'ינְג סְפֵּיישֶל.

רוּחַ מְעוּנֵנֶת וְאַנִי חָש כְּבֵדוּת חַלָקָה וּבְהִירָה מְהַעָלִייה הַרוּסִית. חֵלְקָם קִיצוֹנִים עִם בָּתִים בְּמוֹסְקְבָה בְּמחִיר יוֹבּ טְבָיוּ מָט לְיַד הַכִּכָּר כַּכָה בִּשְבִיל הַנְשָמָה. אֶת הַכָּבוֹד הַאָבוּד שְאַבָד בַּטֶרְמֶינָל תַּשִיב סוּפָת שְלָגִים וְתִּגְעָר עַד שְיִהְיֵה חַם וּמַסְעִיר סָמְתִ'ינְג סְפֵּיישֶל, לֹא פָּחוֹת.

☼ עוד מאת דן אלון ← דה נאמבר טוולף

 1. 1
  יום ראשון 05.02.2012, 7:22

  קומנט, אם כך בצורת שאלה – הניקוד כדי להבהיר לקורא שמדובר בשיר? כי הרי שירה מנקדים?
  או הוא חלק ממהנראות של השיר? כמו שורות קצרות/ארוכות, חרוזים מצלולים וכו'?
  הרוח ההולכת מברלין עד מוסקבה ונוחתת בטרמינל, יש לה כוח מכה.
  ורצון לרוץ הביתה. לרוץ הביתה זה ה"אי-כבוד"?

 2. 2
  יום ראשון 05.02.2012, 13:42

  לרוץ הביתה דווקא נשמע לי פתרון לגיטמי

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?